วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

งานประดิษฐ์ดอกไม้

วัสดุอุปกรณ์
     1. ผ้าที่ทำดอกโบตั๋น  ได้แก่  ผ้าออแกนซ่า  หรือผ้าต่วนที่ลงเยลลี่แล้ว
            
       2.   ลวดพันก้านเพื่อดามกลีบดอก
        
     3.  เครื่องรีดไฟฟ้า
       
     4.  ด้าย
      
      5.  ฟอร่าเทป
      
       6.  เกสรดอกไม้
       7.  สำลี
       8. กรรไกร
       9. ลวดขนาดเบอร์ 20
      10. กระดาษทิชชู
      11. แบบกลีบดอกโบตั๋น
           
วิธีทำ
1. นำผ้าที่ลงเยลลี่แล้วมาตัดเท่าแบบที่จำลองมา  แต่ละดอกประกอบด้วยขนาดเท่ากับแบบเบอร์   1,   เบอร์   2 ,  และเบอร์   3  อย่างละ   6  กลีบ
2. นำกลีบดอกที่ตัดแล้ว มาดามด้วยลวด
 3. ใช้หัวรีดทองเหลืองแบบ  3  ร่อง   นำมารีดส่วนปลายกลีบดอกทุกกลีบ 
4.  นำใบผ้าสีเขียวที่ดามลวดแล้ว ตามแบบที่จำลองมาใช้พายหัวทองเหลืองมารีดให้เป็นเส้นใบ


การเข้าดอก
1.  ตัดผ้าสีเดียวกับกลีบดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยาวด้านละ  4  เซนติเมตร  1  ผืน  นำสำลีมาปั้นกลม ๆ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   2   เซนติเมตร  นำมาผูกรวมกัน
ที่ปลายก้านดอก  เพื่อทำเป็นตุ้มกลางเกสร
2.  นำเกสร  มาผูกล้อมตุ้มกลางโดยรอบ
3. นำกลีบดอกตั้งแต่  เบอร์  1 - 3  ที่ทำไว้  มาเข้า
ช่อดอกโดยเข้าสับหว่าง  ชั้นละ  6  กลีบ
 
4. นำกลีบเลี้ยงที่ตัดด้วยผ้าสีเขียวเตรียมไว้แล้ว 
มาผูกกับโคนดอกจำนวน 4 กลีบ เสริมด้วยกระดาษทิชชู
แล้วพันทับด้วยฟอร่าเทปให้เรียบร้อย
5.  นำใบที่เตรียมไว้แล้วมาผูกรวมกันที่ก้านดอก
แล้วพันทับด้วยฟอร่าเทปอีกครั้ง
6. ก็จะได้ดอกโบตั๋นที่สวยงาม  นำไปจัดแจกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น